Zilveren Dukaat

Eervolle opdracht van de Koninklijke Nederlandse Munt waardoor Wolters Creative een klein stukje geschiedenis mag schrijven. De zilveren dukaat was in gebruik van 1659 tot 1816 en had de waarde van de voormalige rijksdaalder.  In de huidige muntwet is deze zilveren dukaat (weer) opgenomen, maar zonder de status van wettig betaalmiddel. Kenmerk van de zilveren dukaat is de geharnaste ridder op de voorzijde. Wolters Creative maakte 24 nieuwe uitgiften met als ridderfiguur bekende personen uit de Nederlandse geschiedenis. Vanaf 2009 worden er steeds 2 dukaten per jaar uitgegeven.